2021.01.22
Kor kór

Kor-kór

És csak állok és várok. Várok a buszra, szinte lélegzetvisszafojtva, a buszra, amire aztán majd felszállok és leülök rajta valahol, valahol a hátsó sorok egyikében és bámulok kifelé az ablakon, pedig már jóformán semmi nem látszik az odakintből, mert a délután félhomályát lassan felváltja az éjszaka, de én csak nézek kifelé meredten, és szinte tényleg nem is veszek levegőt, mert a cél, ami felé tartok, a hely, aminek közvetlen közelében ez a busz egyszer csak majd szuszogva megáll, az az a hely, ahol te vagy, ahol te vársz, ahol te élsz, és miközben bámulok majd kifelé az ablakon azon a buszon, amivel nemsokára hozzád megérkezem, azt fogom gondolni, vagyis inkább csak remélni, hogy valahogy már te is érzed, hogy elindultam feléd, és te is egy kicsit visszafojtod a lélegzeted, ha hallod odakintről a buszok közeledtét, és figyeled, hogy ez vajon már az a busz-e, amivel érkezem.
De még nem az.
Még csak itt állok a megállóban, még csak várok és figyelek, nézem a körülöttem zajló életet, az emberek jövés-menését, látom, ahogy a kicsi a nagy kezéért nyúl, mielőtt a járdáról az úttestre lép, látom, ahogy biciklit köt ki az oszlophoz egy piros kabátos fiú, és felrémlik szemeim előtt egy évszázaddal ezelőtti múltból, hogy akkoriban lovakat pányvázhattak ki ugyanitt-ugyanígy. Látom, ahogy boltot zár és redőnyt húz, majd lakatol le egy fáradt, barnahajú nő, de csak látom, de csak nézem, nem vagyok igazán benne ebben a zajlásban, mert egy részem, talán a legfontosabb, amivel élek, ami lélegzésre és annak visszafojtására késztet, az a részem, az már, bár még nem ülök buszon, bár még nem haladok feléd, mégis ott van valahogy veled.
Talán mindig is ott volt.
És aztán jut eszembe, hogy ez a részem vajon létezett-e azelőtt is, mielőtt megismertelek, vagy te keletkeztetted meg bennem, és érted el valahogy, hogy beléd szeressen, és ahogy beléd szeretett ez a rész, úgy vette át az irányítást minden többi rész felett, és kötötte oda minden sejtemet hozzád, hogy már ne is tudjak létezni nélküled, hogy már ne is tudjak lélegezni nélküled. Vagy ez a rész, az a részem, ami túl tud ívelni téren és időn, és ott van veled akkor is, ha én térben és időben csak egy buszmegállóban álló délibáb vagyok, ez a részem korábban is létezett, csak tetszhalott állapotban volt, csak nem élt igazán, és aztán amikor beléptél az életembe, és részévé váltál annak, akkor ez a rész felismert téged, ez a rész életre kelt, és már nem akart semmi mást, csak megosztani az életet, az életét veled. Igazából ez a rész az én részem? Vagy tebelőled egy darab? Hol van a határ az én részeim, amik veled akarnak lenni, és a te részeid között, amik meg velem?
Felszállok, mert megérkezett.
Nincs hely a hátsó sorok egyikében sem, leülök elől, itt is tudok bámulni kifelé, itt is látom, ahogy egyre sötétebb lesz az ég, ahogy egyre több fényt gyújtanak emberek és automaták falakon kívül és ablakokon belül, és jó bámulni a felvillanó otthonmeleg fényeket, mert hosszú az út, ami hozzád vezet, és közben sok minden fut el a szemem előtt, és sok gondolat fut át a fejemben, gondolatok arról, amikor majd leszállok erről a buszról házad közelében, arról, ahogy majd balra fordulok és megyek még néhány száz métert, mielőtt újra karomba zárhatlak, és gondolatok arról, hogy mi van, ha mindez most nem így történik majd, mert valami történik még azelőtt, hogy az az akkor mégse így legyen, hogy valamiért lerobban a busz, vagy, hogy valamiért felszántották az utcát és romba döntötték a házat, ahol laksz. és persze arról, ami a felszántásnál és lerombolásnál is sokkal gonoszabb, arról, hogy már nem akarod, hogy a karomba zárjalak, hogy már nem is várod, hogy megérkezzem, hogy valójában sose vártad, és hogy a ma arról fog szólni, hogy megtudom, hogy már nem szeretsz. De amikor elérek gondolataimnak erre a feneketlen sötét mélységébe, mindig felvillan odakint egy újabb lámpa, egy újabb otthon telik meg melegséggel, és ahogy a lámpa gyúl, úgy nyúl le értem a gödröm aljára egy-egy ilyen kis fellobbanó fényforrás, és tereli rögtön más irányba a gondoltokat bennem, és újra tudom, hogy amikor leszállok majd a buszról és balra fordulok, minden egyes lépés majd, ahogy emelem a lábam és ahogy újra a járdára leteszem, közelebb visz hozzád, nem távolabb, sőt, minden egyes lépés távolít majd a magányomtól és közelít majd az együtthöz veled.
Nagy a ricsaj.
Nemcsak a fejemben bent, hanem odakint is, vagyis a buszban odabent is, de még odakintebb is, a késő délutáni (vagy már inkább este ez?) város forgataga zúg-zihál-zakatol, a hazafelé igyekvők most mintha egyszerre tódultak volna utcára ki, buszra fel, látóterembe be, vagy mindig is itt voltak, és csak az én figyelmem volt erre eddig kevés, mert az én figyelmem bent volt magamban, és bent volt a benned lévő közösben és el sem érhetett hozzá a külvilág ricsaja és figyelem magam, hogy most akkor mégis mi változott meg odabent, hogy az odakintre újra nagyobb lett bennem a figyelem, és azt a következtetést kell levonnom, hogy ahogy a fények gyúlnak odakint, amik elzavarják a sötét gondolatfellegeket idebent, azok a fények nemcsak szemembe, de érzékszerveim teljes spektrumába engedik be a külvilági létezés atomjait, szagokat, képeket, hangokat, és azt is megértem, hogy mennyire közöd van neked mindehhez, pedig eleinte zavart, hogy zavarnak, amikor gondolatban veled vagyok, de végül a veledség melegsége az, ami felemel belül annyira, hogy újra észreveszem a külvilágot odakint, és észreveszem, hogy élek, és létezem, és lélegzem, és már nem akarom visszafojtani, hanem csak áramoltatni egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben, mert azt hiszem, hogy ahogy az ütem gyorsul, úgy gyorsul az idő is vele, és ahogy az idő gyorsul, úgy egyre közelebb kerülök az időnek ahhoz a pillanatához, ahol már nem csak odabent vagyok veled, hanem veled vagyok mindenhol, és eggyé válik az idebent és az odakint, és feloldódnak benne különbségeink.
Fékez. Megáll. Leszállok.
Balra fordulok, ahogy képzeltem ezt egész délután és megindul a lábam, meglódul ugyanúgy, ahogy megindul szívem is a gondolatban veled töltött percek (órák, évezredek?) után, és futnék inkább, hogy mihamarabb elteljen az a néhány száz méter, vagy repülnék szívesebben, vagy minden más megoldás jobban érdekel ezeknél a vacak lábaknál, bármi, ami gyorsítana, repítene, vinne hozzád hamarabb, de csak döcög ez a két láb alattam, nem tudok mást, csak tenni egyiket a másik után, és ahogy lépek, ahogy jutok hozzád egyre közelebb, úgy lassít valami le egyre jobban a gyorsítás helyett, mintha fáradnék, mintha gyengülnék, és mintha valahogy gondolataim közé is egyre inkább visszaúsznának a sötét fellegek. és ahogy érkezik újra a komorság, úgy érkezik vele valahogy a lábaimba a dac, az ellenszegülés, és lassít le olyannyira, hogy szinte már állok, nem is haladok, és nem értem, mi van ezekkel a lábakkal, hogy mit akarnak mondani, hiszen a szívem rohanna tovább, hogy ott legyen, ahol lennie kell neki, kényszer ez, de a legszebb, amit érzett valaha, most mégis akadály van, lassulás, vontatott visszavonulás, mert a szív olyan, mintha madár volna és repülne, szállna akár a mellkasomból is kifele, de valami mintha kalitkába zárná és dobná a kalitka kulcsát tenger fenekére le, és megszállja újra a tengermélység gondolataim teljes szélességét, és nem látok ki belőle, és valahogy nem látom házadat se, amihez most lassan és vánszorogva, de mégis odaérek, mert az van, amit gondolataimban láttam már ma délután, hogy leromolták, hogy felszántották, hogy nem vagy itt, és mintha soha nem is lettél volna itt, csak puszta van, csak pusztulás, és csak én vagyok, és csak a gondolatban együttlét, amely most nem is gondolatnak érződik, hanem emléknek csupán, fájónak, távolinak, alig érzékelhetőnek, szinte felidézhetetlennek, apró birizgálásnak csak fejem hátsó felének egyik eldugott zugán, és ettől az emlékségtől megijedek és megint csak visszatartom és nem engedem ki az éppen beszívott levegőt. És feltódul bennem ettől az emléktől még számos másik is, melyben öregebb vagy, egyre fakulóbb, felrémlik egy egész élet, amit leétünk együtt itt, megmutatkozik minden fontos mozzanat, amiben benne voltál, amiben benne voltam, és amit aztán nem együtt folytattunk már tovább, mert nekem még megy ugyan a lábam, még ha nagyon lassan is, de a tied… – a tied már egészen halott.
A tudásba minden sejtem beleremeg.
Elvesztésedbe újra belehalt elmém így tisztul ki, és látja valóságnak a valóságot, hogy tényleg nincs itt ház, nincs itt út tovább, mert amikor itt ház volt, és út volt, és két külön világunk egyet alkotott, az már a régmúlt része, az már a régmúlt részem, és bár igaz volt egyszer, és bár szép volt egyszer, de az az egyszer már évekkel ezelőtt a világból kiszakadt. Pontosan ugyanolyan halott vagy most, mint amilyen élő voltál akkor velem, és pont ugyanúgy igaz most hiányod bennem, mint amennyire igaz volt egyszer, hogy te töltöd meg élettel életem.
Nem jó ez a kitisztult elmeállapot.
Mert nem vagy itt benne velem, és ebben az állapotban már a remény sem létezik, ami pár perccel ezelőtt még azt hitette el velem, hogy mindjárt újra a karjaimba zárlak, úgyhogy kérem vissza a zavart, a bomlást, az emléknélküliség narkózisát, mert nem esik jól látnom az ennyire nyilvánvaló hiányt házunk helyén, utcánk helyén, életünk helyén, mint ahogy azt is szörnyű látnom, hogy pocsolyák magányos tükréből egy öregember arca néz rám vissza, és az is, hogy ezt a tükörképet egy öregember pocsolyába lépő lába próbálja csak megsemmisíteni.
És csak állok itt.
És várok.
Lélegzet. De jó lenne, ha tényleg abbamaradnál.

2015.10.28

Víz-jel-csillag-kép

Látsz így engem?
Látod, hogy a nyolcágú
víz-jel-csillag-kép
tündököl szívem közepén?

Neked,
csak neked mutatom,
mert ez
pontosan ugyanolyan,
mint ami rajtad is
ragyog.

Nézz szemem tükrébe
és lásd, hogy ott van.
Nézz ide,
nézz rám,
nézz a szemembe,
kérlek.

Víz-jel-csillag-kép.
Az én szívemben.
A te homlokodon.

2015.10.08

elfújt a szél

Elfújt a szél.
Észrevétlenül.

Csak ültem egy padon,
rugdostam magam előtt
a színes faleveleket.
Köd szitált,
hajam szálaira
ráült a kora novemberi est
hideg nyúlóssága.
Összehúztam magam körül
magány-kabátomat.
Vacogó fogakkal ültem.
Hiába vártalak.

Aztán elfújt a szél.
Már nem voltam ott.

Nem ültem kabátban,
nem szitált köd,
lábam nem rugdosott
faleveleket.
Elszakadtam valóságom
hideg-szomorú talajától
és ott találtam magam a nyárban.

Csak a szél volt ugyanaz.
A szél, ami ide repített.
Arra a helyre, arra a padra,
ahol először megcsókoltalak.

2015.09.30

kavicsaim

Felszálltam az első vonatra, ami az állomásra érkezett. Nem volt nálam semmi, csak összetört szívemet cipeltem magammal egy fekete nejlonszatyorban. A szatyor sarkáról rendszertelenül lehulló vércseppek megrajzolták az utat, amelyen az állomásra érkeztem. Akár vissza is találtam volna a nyomok mentén hozzád, de mi értelme lett volna. Bolond lennék visszamenni csak azért, hogy még egyszer – még százszor, pont annyiszor, ahányszor hagyom – belém rúghass.

Szerettem volna levegőt venni, de nem volt miért. Újra és újra emlékeztetnem kellett magamat, hogy feleslegesen pazarolom az energiámat a levegőcserére, ha már úgysincs semmi, ami az oxigénnel teli vért végtagjaimba pumpálja. Végtelen kiterjedésűnek éreztem magam. A kezem és a lábam annyira messze volt sanyarú valóságomtól, hogy lehetetlen volt összehangolt mozgatásuk. Nem is tudtam igazából, honnan ez a nagy összhang, honnan az erő, ami lábamat járásra készteti egyáltalán. Talán az utolsó kívánság, talán összetört szívem végső sóhaja, ami elhozott idáig: „el innen, el”.

Nem tudom, nappal van-e vagy éjszaka, és azt sem tudom, hogy lesz-e nappal az éjszaka után. Vagy ha nappal van most, épp borul-e még rám puha, sötétkék bársonytakarójával az ég. Üres tekintettel nézem az ablak előtt elsuhanó táj villódzó csíkokká összeragadt részleteit. Éjszaka. Azt hiszem, éjszaka van. Egyedül ülök a vonat fülkéjében és várom, hogy megérkezzünk valahová. Eztán induljunk, és újra érkezzünk, aztán induljunk, és érkezzünk meg. Újra és újra. Mintha tudnám, hova tartok, mintha tudna várakozással eltölteni egyáltalán bármi is a világon. Mintha várna ott valaki, ahová egyszer majd befut ez a vonat.

Telnek a percek, órák, nem tudom, melyek inkább, és ez most pontosan annyira lényegtelen, mint ahogy minden más – mert az egész életem az. Üres. Fáj. Nincs.

Nyílik a fülke ajtaja és egy száj is, de nem hallok hangot, kong bennem a néma üresség. Hé, ember, az is csoda, hogy egyáltalán észrevettelek! És nem… nincs… sajnálom, nincs jegyem – mondom, majd könyékig nyúlok a fekete nejlonszatyorba. Óvatosan sandít oda, amikor lassan kihúzva belőle kezem felé nyújtom azt, ami szívemből megmaradt – néhány üvegszilánk, csókjaid íze, egy nyári vasárnap reggeli kávéjának gőzölgő illata. Egy kettétépett kép (a jobb fülem a te feleden maradt), két soha fel nem használt mozijegy, néhány nagy és egy maroknyi kisbetű az utolsó leveledből – ennyi. Látod? Ennyi a haszontalan életem. Rám néz, sóhajt, ha nem lenne túl büszke, tudom, hogy elmorzsolna egy könnycseppet szeme szegletén. De így csak hátat fordít, behúzza a függönyt– majd maga mögött az ajtót.

Hajnalodik, amikor a végállomásra érkezünk. Tenger illatát hozza felém a szél. Vagy csak a megszáradt vér és a reggeli fény szaga keveredik bennem valami tengervízhez hasonló illatú eleggyé? Nem tudom eldönteni. Na, jó, nem is akarom. Nincs úgy sem cél, megyek, amerre a lábam fordul. Jobbra itt, balra amott, néha meg egészen sokáig egyenes az út, amin végül mégiscsak eljutok a tengerig. Ahogy a kavicsokra rogyok, partján a végtelen kéknek, úgy érzem, ilyen apró kavicsokból állok én is. Önálló millió kavics vagyok – kohézió, összetartó erő, élethabarcs nélküli csupasz lét. Behunyom a szemem és hallgatva a hullámok hangját hagyom, hogy testem és lelkem kavicsai egyenként belepotyogjanak a nagy egészbe. Engedem a megsemmisülésem. Mert már nem tehetek mást.

Minden apró emlék, minden megélt és nem megélt álom egy apró kő, amit most el-… vagy talán inkább visszahoztam ide. Hallom, ahogy leperegnek rólam ezek a kövek, mint ahogy pereg a film is, látom az egész életet, látom mindazt a fényt és az összes árnyékot, amiből egykor felépültek.

Mire a nap felbukkan a látóhatár közepén, hogy hidat képezzen a part és a víz, ég és föld, élet és halál között, én már nem vagyok ott. És ott vagyok mégis – ezernyi apró színes kavics, ezernyi morzsája a végtelennek.

2015.08.26

tenger

Tenger voltam álmomban és tovább nyújtózva takarómnál, túlszaladtam partjaimon. Túl a hófehér homokon, túl a sziklák ormain, simogató zöld mezőkön.

Mindig azt mondod, a végtelen harmónia vagyok. De én önmagamban ezt nem éreztem sosem. Belülről minden más. Amit neked adok, az bennem tulajdonképpen nem is létezik. Attól keletkezik, hogy te hívod életre belőlem – a te képzeleted válik azzá a dagállyá bennem, ami elúsztatja lelked szikráit csendes magányod határára. Ott megtorpansz félőn még kicsit, de aztán mosolygós kacsintással visszanézel. Mély levegőt veszel és (egyszerre belőlem és) magányodból kilépve végre élsz. Így élek én is. Nem önálló létezőként, csupán benned, csak annyira, amennyire magaddal viszel. Amennyire odabent vigyázol rám, annyira vagyok.

De ma egyedül léptem ki önmagamból. Felfedezni, mi is, hol is az a határ, amit még egyedül sosem haladtam meg, ahova eddig csak általad juthattam el, és ráleltem arra az életre, amit – természetemből és a tiedből adódóan – csak rajtad keresztül; a te szemed által, a te érintésedtől, a te szívednek dobogásában tapasztalhatok.
Felnéztem és láttam, hogy testem tényleg összeforrt a csillagos éggel. Ahogy felszaladtam csúcsára magasló meredek hegyeknek, éreztem magamban izzását a lenyugvó napnak. Valóság volt, hogy belőlem születik holdmosolyodnak remegő-halvány ébredése. Elámultam a táguló időn és eddigi végtelenségem túl szűknek bizonyult: nem akartam visszatérni medertestembe pont most, amikor világra jött végre életem kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, határtalan és felmérhetetlen megtestesülése. Éreztem, hogy mindig is voltam és mindig is leszek.
Vagyok.
Végtelen. Vagyok.
Ott voltam mindenütt, ahova fantáziád festett, ott voltam előtted, mögötted és körülötted. Egyszerre voltam mélységem és valamennyi felszíni rezdülésem. A közepe mindennek, de leginkább közepe voltam önmagamnak – és magamban neked.
Tenger voltam álmomban, de ébresztett a reggeli fény és visszarendeződtem teremtett kereteim közé. Félek – félek, hogy kiderül, mennyire végtelen is tudok lenni, félek, hogy ha tágulok, pusztító az erő, mi rajtam keresztül a világba érkezik. Mert nem csak homokon, nem csupán sziklákon, mezőkön, de házakon, hazákon, embereken szaladok túl, okozva szenvedést és fájdalmat annak, aki végtelenségemet megpróbálja életre hívni, megélni, magába fogadni.
Jó, hogy csak álmomban vagyok még a tenger és az ébrenlétben ember lehetek.
Ember.
Aki  oly határtalan, mint a tenger.

2015.06.18

nem húz, elereszt avagy levél a megszületett, de meg nem élt tetteknek

Az élet ritmusát könnyedén veszem. Tavasz után a nyarat, majd a színesbe forduló őszt követő dermedt tél is érthető, az viszont megrémiszt, ha becsukom utánad az ajtót, mert nem tudhatom, hogy látlak-e még valaha. Pedig ritmusra mozog minden. Vagy, ha itt lenni dolgod, mész, ha úgy hozza a kedv és visszatérsz, ha újra lelkesít az együtt töltött percek öröme. Vagy talán nem is attól félek, amikor az ajtót utánad becsukom, hanem sokkal inkább kínoz a nem hiszek benne, hogy boldoggá tehetlek, és melletted boldog lehetek érzés lüktető tehetetlensége.
Mesélsz és kérdezel és érzéseid vad hullámai egekig korbácsolják bennem az erőt, aztán a csendben, a válaszok helyén csak könnyeket adok. Azt is csak belül, sosem kifelé. Ettől a tüzed keltette erő elmúlik bennem és belőlem, és tartását vesztett marionett bábuként hull alá a mélybe, hanyatlik remegő lábunk elé. Eltékozolt pillanatok. Bárhogy szeretném, nem tudom átadni, mit adni egyébként kész vagyok és nem értem, nem látom át, nem fogom fel, hogy akkor miért vagy itt.
Beloptad magad a szívembe, besurranó tolvaj vagy és hoztad magad, és nemcsak magad. Hoztad, de valahogy rögtön el is vitted a saját magamba vetett hitemet. Kilopni vajon ki fog? Kell-e valaki, vagy most már mész is, csak úgy magadtól – erősebben, készebben, kevésbé félve – az éjszaka leple alatt? Ahogy jöttél, ugyanúgy, lopva távozol?
Azt mondtam, tudom, hogy ki vagy és azt mondtam, tudod, ki vagyok. De most valahogy minden összezavarodott. Félek, mert nem voltam kész, hogy érkezz, ezért nem vagyok kész arra sem, hogy most már ne legyél a részem. Nem vagyok kész, ezért és ebből tudom igazán, hogy megvolt az utolsó érintés, hogy nem jössz vissza, hogy ne kelljen tovább félnem attól, hogy elveszítelek. De hát sosem voltál enyém. Vagy csak ebben az életünkben nem. Nem tudom.
Pihenj. Pihenek. Jobb, ha veszünk néhány nagyon mély levegőt. És aztán majd lépj, ha úgy hozza a sors. Mert én, tudom, soha nem fogok.

2015.04.02

felhő

Szeretném megkóstolni a felhőket. Úgy képzelem, hogy természetesen vannak tejszínhab ízűek. A bárányfelhőknek milyen más ízük lehetne? Az alkonyat felhői meg, amikor megy le mögöttük a nap, biztosan narancsízűek. Vagy édes-leves sárgadinnye. De sütőtök semmiképpen. Nem hinném, hogy a felhők sütőtök ízűek. Brrr. Az nem illene hozzájuk.
Ha majd nyár lesz, kérlek, kelj fel néha nagyon korán és hozz ágyba nekem egy bögrényit a hajnalpír színezte eperhab zamatúakból. Nagyot nyújtózom majd, mikor égig érő létráddal hazaérkezel, és úgy teszek, mintha te ébresztenél. Kenhetsz egy pici pöttyöt a habból az orrom hegyére, és ígérem, még attól sem ébredek majd fel. Csak akkor, ha lecsókolod a felhő habját onnan. Olyan óvatosan, mint ahogy nekem élsz.
Azon még gondolkodom, hogy a viharfelhőket szeretnék-e ízlelni. Bár lehet, hogy nem rosszak. Lehet, hogy tiszta víz, amit érezhetnék bennük. Ugyanolyan lehet, mint a nyári zápor, ha pocsolyában mezítlábon állok, és nevetve égre tátom ki a szám? Mert akkor abból is kérek. Mindig is szerettem a kacagós-nyári-zápor-ízt. Mi van még? Ó, a hó. Hófelhőt is kérek, hiszen az csakis habcsók illatú lehet. Vagy karácsonyi habos kakaó.

Szeretek veled felhőkbe harapni.
Ilyenkor mindig felhő-ízű álom-élet-mosollyal ébredek.

2015.03.30

se erre, se arra

Körülöttem számolatlan lábnyom.
Előttem, mögöttem végtelen a csönd.
Bennem utolsó sóhajod zokog.

Eltévedtem, angyalok.

2015.03.29

télidő

Puha hó esik.
Néma, hangtalan az utca.
Ellopott minden zajt a fehér takaró.
Kimegyek,
sarkamban kutya lohol vígan,
míg elkotrom a havat a bejárat elől.
Hallani akarom csizmád kopogását,
amikor mindjárt hazaérkezel.
Tejet forralok,
szórok édes csokoládét,
és pörkölök mellé egy
nagy tál mogyorót.
Még nincs elég meleg,
érzem,
ahogy fázol,
terítek az ágyra még egy takarót.
Kályhámban lassú tűz ropog.
Leszáll az éj, és én gyertyákat vallatok,
arról,
hogy hol késel már? Mikor jössz?
Mi a baj?
Közben készre tárom karomat
és szívem,
hogy teljesen,
egészen
befogadhassalak.